Regulamin zakupów

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WOOLIN.PL

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzadającego z wykorzystaniem sklepu internetowego woolin.pl
 2. Sprzedającym jest firma WOOLIN Jerzy Nagórniak z siedzibą we Wrześni, ul. Legii Wrzesińskiej 12a. Zarejestrowana pod numerem NIP: 7822356927, REGON: 302434785, zwana także Usługodawcą.
 3. Konsument może kontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@woolin.pl
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 5. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. 

 

§2 Definicje

 1. Usługodawca/Sprzedający - podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Klient - podmiot na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego lub z którym może być zawarta Umowa sprzedaży.
 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym woolin.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie
 5. Regulamin - niniejszy regulamin sklepu woolin.pl
 6. Towar - produkt oferowany przez woolin.pl za pośrednictwem strony sklepu internetowego działającego w domenie woolin.pl
 7. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawarta na odległość, drogą elektroniczną między Klientem a Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży.

 

§3 Składanie zamówień

 1. Klient ma możliwość złożenia zamówienia w Sklepie internetowym woolin.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 
 2. Zamówienie jest skuteczne jeżeli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe (w tym dokładny adres na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail).
 3. W przypadku gdy dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeżeli kontakt nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 4. W trakcie składania Zamówienia Klient może wyrazić zgodę na umieszczanie danych osobowych w bazie Sklepu internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W przypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 
 5. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych indywidualnie przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu. 
 6. Po złożeniu zamówienia Sprzedający przesyła potwierdzenie złożonego przez Klienta zamówienia.
 7. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego. 
 8. Klient może wprowadzić zmiany w Zamówieniu lub wycofać je do momentu wysyłki (w przypadku Towarów dostępnych od ręki) lub przystąpienia do realizacji zamówienia (w przypadku Towarów realizowanych na zamówienie). Wprowadzenie zmian lub ich wycofanie jest możliwe poprzez kontakt ze Sprzedającym pod adresem sklep@woolin.pl
 9. Czas realizacji Zamówienia, od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto firmy, to średnio 10 dni roboczych, a maksymalnie 28 dni roboczych, chyba, że informacja przy Towarze stanowi inaczej lub Klient zostanie poinformowany o wydłużonym czasie realizacji mailowo lub telefonicznie.
 10. Do czasu realizacji Zamówienia należy dodać przewidywany czas dostawy.

 

§4 Ceny i płatności

 1. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceną wiążącą jest cena podana w Sklepie internetowym przy danym towarze w chwili składania zmówienia. 
 2. Ceny Towarów nie uwzględniają kosztów przesyłki. Koszt przesyłki pokrywa Klient. 
 3. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania nowych produktów do sprzedaży, zmiany cen produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.   
 4. Bardzo zależy nam na tym aby stali Klienci czuli się dowartościowani. Dlatego w naszym Sklepie działa tzw. rabat lojalnościowy. Warunkiem skorzystania z rabatów jest zarejestrowanie się na naszej stronie. Rabaty 5%, 7%, 10%, 12% i 15% naliczają się automatycznie po przekroczeniu kolejnych progów zakupowych.
 5. Na każdy sprzedany Towar wystawiamy dowód zakupu.
 6. Klient powinien zapłacić za zakupiony Towar w terminie 5 dni od dnia złożenia Zamówienia. W przypadku gdy nie odnotujemy płatności po upływie 5 dni zamówienie zostanie odrzucone.
 7. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić za pośrednictwem przelewu na konto bankowe Sklepu WOOLIN Jerzy Nagórniak w Alior Banku: 83 2490 0005 0000 4530 1717 0401 (w tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia, imię i nazwisko).

 

§5 Dostawa 

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia albo drogą mailową.
 2. Klient jest obciążany kosztami dostawy określonymi w stopce Strony internetowej w zakładce "Koszt dostawy".
 3. Sklep internetowy nie prowadzi sprzedaży za pobraniem.
 4. Czas realizacji Zamówienia, od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto firmy, to średnio 10 dni roboczych, a maksymalnie 28 dni roboczych, chyba, że informacja przy Towarze stanowi inaczej lub Klient zostanie poinformowany o wydłużonym czasie realizacji mailowo lub telefonicznie.
 5. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji Zamówienia i przewidywany czas dostawy.
 6. Przy dostawie należy zwrócić uwagę na stan paczki. Jeżeli przesyłka nosi ślady uszkodzenia należy w obecności kuriera otworzyć przesyłkę.
 7. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia paczki, zamówiony Towar wraca do Sklepu, a klient zostaje obciążony kosztami przesyłki oraz opłaty w wysokości 50% wartości Zamówienia.
 8. Jeżeli paczka nie zostanie doręczona do Klienta w przeciągu 7 dni roboczych od daty nadania, Klient ma obowiązek skontaktować się ze Sprzedającym. Klient który nie dopełni tego obowiązku, w przypadku zwrotu paczki do Sklepu internetowego, zostanie obciążony kosztami przesyłki.

 

§6 Reklamacje i zwroty

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Konsument który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki. 
 2. Na zakupionych towarach mogą znajdować się odcienie i zgrubienia. Wynika to ze specyfiki produkcji tkanin naturalnych i nie podlega reklamacji.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 
 4. Zwrotowi bez podania przyczyny podlega tylko Towar bez widocznych śladów używania, czysty, kompletny, z nienaruszonymi metkami i wszywkami. 
 5. Zwracany Towar należy odesłać Sprzedającemu wraz z paragonem oraz informacją o numerze konta na jakie ma nastąpić zwrot środków. 
 6. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Dla zamówień z darmową wysyłką Klient ponosi koszt odesłania paczki.
 7. Towar wytworzony na specjalne zamówienie Klienta (personalizowany - skracany, wydłużany, poszerzany czy zwężany), jako ściśle związany z jego osobą, zgodnie z ustawą nie podlega prawu zwrotu i wymiany. Kwota personalizacji powinna zostać ustalona ze Sprzedającym przed złożeniem zamówienia. 
 8. Produkty posiadają gwarancję producenta. Jeżeli po otrzymaniu Towaru Klient ujawni wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas transportu powinien odesłać go przesyłką kurierską lub pocztową poleconą na adres: WOOLIN Jerzy Nagórniak, ul. Legii Wrzesińskiej 12a, 62-300 Września. Przed odesłaniem Towaru prosimy o poinformowanie Sklepu o planowanym zwrocie Towaru na adres e-mail: sklep@woolin.pl Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz krótki opis reklamacji. 
 9. Koszty reklamowanego towaru Sklep zwróci po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 10. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. 
 11. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy. W przypadku kiedy nie będzie to możliwe, Sklep zwróci równowartość ceny produktu lub zaoferuje inne, dostępne w Sklepie Towary.
 12. Reklamacji nie podlegają naturalne zużywanie się Towaru, uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania Towaru i prania/konserwacji, uszkodzenia wynikające ze złego dopasowania Towaru oraz wady jawne widoczne w momencie dostawy, a nie zgłoszone zaraz po ich stwierdzeniu. 
 13. Reklamacji ani zwrotowi nie podlegają Towary których wygląd różni się od zdjęcia i wizerunku prezentowanego na stronie. Zdjęcia bowiem mogą różnić się nieznacznie od wyglądu rzeczywistego Towaru, co związane jest z indywidualnymi ustawieniami parametrów monitora Klienta (kolor, proporcje itp.).

 

§7 Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.
 2. Składając Zamówienie Klient zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji Zamówienia. 
 3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Zamówień i w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę Towarów. 
 4. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można zmieniać po zalogowaniu się do Sklepu.
 5. Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych danych podczas procesu rejestracji w Sklepie.
 6. Klient który dokonał rejestracji może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie konta. Wystarczy zgłosić taką prośbę na adres e-mail sklep@woolin.pl. Administrator portalu zobowiązuje się dokonać likwidacji konta w terminie 5 dni od daty otrzymania żądania.
 7. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail Sklepu. Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.
 8. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.
 9. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 10. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

   

§8 Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. 
 3. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 4. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep. W takich sytuacjach przysługuje Klientowi prawo do usunięcia konta w każdym czasie.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy KC i innych ustaw.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl